Komplexní služby v oblasti požární ochrany

Jako podnikající fyzická osoba se zabývám poskytováním služeb na úseku požární ochrany ze zaměřením na:

 • provádění periodických kontrol provozoven
 • odbornou přípravu preventivních požárních hlídek
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v souladu s předpisy o požární ochraně
 • zpracování a vedení dokumentace požární ochrany (dokumentace o začlenění, poplachová směrnice, evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru, požární řády atd.)
 • výkon funkce odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany
 • výkon funkce technika požární ochrany
 • výkon funkce preventisty požární ochrany
 • provedení bezpečnostního značení
 • zpracování auditu (posouzení rizik)
 • zpracování posouzení požárního nebezpečí
 • konzultační a poradenská činnost včetně hotline
 • kontrolní činnost včetně spolupráce při odstranění nedostatků

Libovolnou další činnost mohu zajistit zprostředkovatelsky a nadále zastupovat zájem zákazníka.
Činnost nabízím na celém území ČR za předpokladu uhrazení nákladů na dopravu.